Verhuurvoorwaarden

Algemene verhuurvoorwaarden Click Productions BV


Prijzen en betaling
De prijzen vermeld op de website en in onze folders zijn inclusief btw. Bij de reservatie zal er steeds een voorschot gevraagd worden dat uiterlijk 14 dagen na de opmaak van het contract dient betaald te zijn. De rest van de betaling dient te gebeuren op het moment van de afhaling of de plaatsing van het materiaal.

De opgave van de prijs slaat uitsluitend op de artikelen zoals het woordelijk wordt omschreven. De bijhorende foto’s zijn decoratief bedoeld en kunnen elementen bevatten die niet inbegrepen zijn in de prijs.
Transport
Voor slechts 20 euro worden onze materialen geleverd, geplaatst en opgesteld in een straal van 10km rond De Pinte. Per extra kilometer wordt er €2,00 extra gerekend. (enkele rit).
Tenzij anders afgesproken dient er bij de levering en de afhaling iemand aanwezig te zijn die op de hoogte is van de festiviteiten.

Het uur van leveren en afhalen gebeurt steeds in overleg met de klant. Dit gebeurt steeds tussen 8.00 en 22.00u. Vroeger leveren dan 8.00u of later afhalen dan 22.00u kan mits betaling van een meerprijs.
Afhalen
Bepaalde materialen kunnen door de klant worden afgehaald. Dit staat steeds vermeld bij de verschillende materialen op de website. De huurder dient een geldige Belgische identiteitskaart voor te leggen en een waarborg te betalen van 200 euro.
Annulatie
Indien uw festiviteiten door slechte weersomstandigheden niet kunnen doorgaan kan u uw reservatie kosteloos laten verplaatsen naar een latere datum binnen hetzelfde jaar.
Ongevallen
De huurder is steeds aansprakelijk voor gebeurlijke ongevallen. Click Productions kan in geen geval verantwoordelijk worden gesteld voor gebeurlijke ongevallen, van welke aard ook.
Schade & diefstal
Het gehuurde materiaal wordt in goede staat ter beschikking gesteld aan de huurder. De huurder dient als goede huisvader zorg te dragen voor het materiaal. Materialen die gestolen of beschadigd zijn, dienen vergoed te worden door de huurder.
Duur van de huur
De duur van de verhuur per dag is maximum 12 uur. De verhuurperiode voor een weekend is van zaterdagmorgen tot en met zondagavond. De verhuurperiode voor een week is van maandagmorgen tot vrijdagavond.
Eten en drank
Het is verboden om de springkastelen, de Rodeostieren of de attracties te betreden met eten of drank. Wij leveren ons materiaal steeds proper af bij de klant. Indien er toch resten van eten of drank gevonden worden, zal de huurder opdraaien voor de schoonmaakkosten.
Defect
Bij een defect aan de gehuurde materialen dient de verhuurder direct contact op te nemen met de Click Productions. Wij zullen alles in het werk stellen om de gehuurde materialen zo rap mogelijk opnieuw operationeel te krijgen. De huurder zal in geen geval zelf proberen om het materiaal zelf te herstellen.
Afmetingen
Hou steeds rekening met de vermelde afmetingen van de materialen en zorg steeds voor een voldoende ruime toegangsweg naar de plaats waar het gehuurde materiaal dient geplaatst te worden. Indien er bepaalde hindernissen dienen genomen worden op deze toegangsweg dient de huurder Click Productions hiervan op de hoogte te brengen.
Copyright
Al de teksten, foto’s en filmpjes van op de website zijn eigendom van Click Productions. Elk geval van plagiaat zal strafrechtelijk vervolgd worden.
Auteursrechten
Kosten voor auteursrechten (Sabam, billijke vergoeding,…) zijn steeds ten laste van de verhuurder.

Click Productions behoudt zich het recht om indien niet aan bovenstaande voorwaarden voldaan wordt, de verhuurovereenkomst eenzijdig stop te zetten zonder dat de huurder recht heeft op enige vorm van compensatie.